Zave

Zapobieganie usterkom powietrznej pompy ciepła i ich usuwanie

Może się zdarzyć, że powietrzna pompa ciepła nie działa tak, jak powinna. Naprawienie niektórych błędów może być łatwe. Dlatego zalecamy, aby zacząć od wykonania poniższych czynności. Jeśli żadna z nich nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z nami. Oferujemy konserwację i rozwiązywanie problemów w konkurencyjnej cenie.

Pompa ciepła oddaje za mało lub wcale nie oddaje ciepła.


Jakie jest ustawienie trybu pompy (ogrzewanie, automatyczne, chłodzenie)?

Upewnij się, że powietrzna pompa ciepła jest ustawiona na HEAT (OGRZEWANIE), a nie na AUTO lub COOL (CHŁODZENIE). Jeśli pompa ciepła jest ustawiona na AUTO, pompa ogrzewa lub chłodzi w zależności od ustawionej temperatury. Przy ustawieniu COOL pompa chłodzi.


Znajdź symbol słońca na pompie ciepła, aby ustawić tryb ogrzewania.


Jaka jest prędkość wentylatora?

Niektóre pompy ciepła mają tryby pracy, w których pracują szczególnie cicho, przy bardzo niskich prędkościach wentylatora. Gdy prędkość jest niska, wentylator nie może rozprowadzić ciepła po całym domu.


Zwiększ prędkość wentylatora, jeśli jej ustawienie jest zbyt niskie


Kurz w filtrach

Twoja pompa ciepła może wytwarzać ciepło, ale nie dociera ono do domu, ponieważ są zatkane filtry. Pamiętaj, aby odkurzyć filtry i umyć je zgodnie z instrukcją.


Nie zasłaniaj jednostki zewnętrznej.

Aby móc korzystać z powietrza na zewnątrz, z którego pompa ciepła czerpie energię, pompa ciepła musi być wolna od śniegu i lodu. W przeciwnym razie śnieg i lód mogą zablokować przepływ powietrza, zmniejszając moc i wydajność pompy ciepła. Upewnij się, że śnieg został usunięty lub lód został stopiony gorącą wodą.


Temperatura wewnętrzna musi wynosić co najmniej 8 stopni.

Przed uruchomieniem pompy ciepła powietrze-powietrze upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu wynosi co najmniej 8 stopni. W niższych temperaturach pompa nie będzie działać.


Pompa ciepła w ogóle nie działa


Czy pompa ciepła jest zasilana?

Zacznij od sprawdzenia najprostszego, a mianowicie, czy pompa ciepła jest zasilana. Urządzenie musi być podłączone do sieci, główny wyłącznik i główny bezpiecznik muszą być włączone i sprawne.


Czy programator czasowy jest włączony?

Jeśli włączyłeś programator czasowy i ustawiłeś godzinę, o której pompa ciepła ma się uruchomić, pompa nie uruchomi się przed tym czasem. Zapoznaj się z instrukcją, jeśli potrzebujesz pomocy, aby dowiedzieć się, jak znaleźć i wyłączyć funkcję programatora czasowego i sterować nim ręcznie.


Inne proste sposoby

Uruchom ponownie pompę ciepła, odłączając przewód zasilający i odczekaj 5 minut przed ponownym podłączeniem. Zwykle po włączeniu pompy mija 5–10 minut, zanim poczujesz jakiekolwiek ciepło.


Możesz też spróbować ustawić powietrzną pompę ciepła w trybie chłodzenia na 10–-20 minut przed przełączeniem pompy w tryb ogrzewania.