Ze względu na zmianę strategii Grupy, Zave postanowiło tymczasowo zawiesić działalność rynkową w Polsce.
Oznacza to, że podejmiemy krok wstecz, aby przeanalizować nasze dotychczasowe doświadczenia i podejście, oraz znaleźć nową ścieżkę do bardziej efektywnego penetrowania rynku.
W związku z tym wstrzymujemy obecnie sprzedaż na naszej stronie internetowej.

Wszystkich klientów z zamówieniami realizowanymi będą obsłużeni, a umowy partnerskie zostaną zrealizowane.

Dziękujemy za wsparcie! Wkrótce będziemy z powrotem!

W sprawach dotyczących gwarancji prosimy śledzić: Gwarancja