Zave

Oświadczenie F-GAZ/UDT

W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków:


Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ


Klient biznesowy - jest zobowiązany przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ.


Współpracujemy z instalatorami w całej Polsce oraz Europie, którzy posiadają certyfikaty UDT. Również oferujemy montaż klimatyzatora.


Po dokonaniu zakupu prosimy o kontakt oraz odesłanie wypełnionego dokumentu.