Zave

3+1 Standardowa instalacja klimatyzatora multisplit

  • Instalacje odbywają się w dni powszednie!
  • Montaż na terenie całej Polski
Cena5 450 zł
lub od105 złMiesięcznieCzytaj dalej
1
Przegląd
Standardowa instalacja klimatyzatora multisplit z 3 jednostkami wewnętrznymi


Standardowa instalacja klimatyzatora obejmuje:

- Montaż 3-ch jednostek wewnętrznych do wysokości 2,5 m

- Montaż jednostki zewnętrznej do 1,5 m nad ziemią

- Łączenie rury i kabla wewnętrznego między częściami wewnętrznymi i zewnętrznymi do 3 × 5 m

- Montaż na ścianie zewnętrznej, ochrona przed wibracjami, gumowe tuleje i instalacja

- Plastikowa osłona na rury/przewody (skrzynka) do 2 m, otwierana osłona, wąż kondensatu

- Przejście przez trzy ściany (do 50 cm grubości). Z wyjątkiem żelbetu, rudy, czerwonej cegły itp.

- Zasilanie liczone w okolicach części zewnętrznej do 2,5 m

- Krótkie szkolenie, czyli wprowadzenie do głównych funkcji urządzenia

- Materiały eksploatacyjne do standardowej instalacji

- Testowanie urządzeń


W razie potrzeby za dodatkową opłatą (potrzebę i koszt materiałów dodatkowych ustali instalator we współpracy z klientem):


- Podstawa ziemna, płyta kamienna dla jednostki zewnętrznej

- Pompa(y) skroplin, podłączenie do kanalizacji, syfon

- Dłuższe orurowanie, dłuższa skrzynka, narożniki, przekładki, mieszki

- Zasilanie urządzenia

- Dodanie czynnika chłodniczego

Używanie podnośnika

- Wiercenie diamentowe - żelbet, czerwona cegła itp.


Płatność za dodatkowe prace na miejscu do instalatora.


Ważne! Klient jest odpowiedzialny za dostępny odpowiedni poboru mocy. W razie potrzeby klient posiada zgodę właściciela domu / spółdzielni / gminy i / lub ochrony zabytków.


Instalacje odbywają się w dni powszednie!

Przegląd
Standardowa instalacja klimatyzatora multisplit z 3 jednostkami wewnętrznymi


Standardowa instalacja klimatyzatora obejmuje:

- Montaż 3-ch jednostek wewnętrznych do wysokości 2,5 m

- Montaż jednostki zewnętrznej do 1,5 m nad ziemią

- Łączenie rury i kabla wewnętrznego między częściami wewnętrznymi i zewnętrznymi do 3 × 5 m

- Montaż na ścianie zewnętrznej, ochrona przed wibracjami, gumowe tuleje i instalacja

- Plastikowa osłona na rury/przewody (skrzynka) do 2 m, otwierana osłona, wąż kondensatu

- Przejście przez trzy ściany (do 50 cm grubości). Z wyjątkiem żelbetu, rudy, czerwonej cegły itp.

- Zasilanie liczone w okolicach części zewnętrznej do 2,5 m

- Krótkie szkolenie, czyli wprowadzenie do głównych funkcji urządzenia

- Materiały eksploatacyjne do standardowej instalacji

- Testowanie urządzeń


W razie potrzeby za dodatkową opłatą (potrzebę i koszt materiałów dodatkowych ustali instalator we współpracy z klientem):


- Podstawa ziemna, płyta kamienna dla jednostki zewnętrznej

- Pompa(y) skroplin, podłączenie do kanalizacji, syfon

- Dłuższe orurowanie, dłuższa skrzynka, narożniki, przekładki, mieszki

- Zasilanie urządzenia

- Dodanie czynnika chłodniczego

Używanie podnośnika

- Wiercenie diamentowe - żelbet, czerwona cegła itp.


Płatność za dodatkowe prace na miejscu do instalatora.


Ważne! Klient jest odpowiedzialny za dostępny odpowiedni poboru mocy. W razie potrzeby klient posiada zgodę właściciela domu / spółdzielni / gminy i / lub ochrony zabytków.


Instalacje odbywają się w dni powszednie!