Zave

Instalacja klimatyzatorów i pomp ciepła

Instalacja klimatyzatorów i pomp ciepła od ZaveEnergy – wygodnie nabądź klimatyzator lub powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją – oferujemy usługi instalacyjne klimatyzatorów, powietrznych pomp ciepła i gruntowych pomp ciepła.

Samodzielna instalacja klimatyzatora czy powietrznej pompy ciepła może wiązać się z wieloma zagrożeniami, nasi eksperci zapewniają profesjonalny i wysokiej jakości montaż na terenie całego kraju. Koszt instalacji klimatyzatorów i pomp ciepła, zależy od typu i lokalizacji urządzenia. Cena instalacji klimatyzatora zaczyna się od 1950 złotych, instalacja pompy ciepła powietrze-woda od 11000 złotych.


Instalacja systemów grzewczych obejmuje dojazd, robociznę, niezbędne materiały oraz kompleksowe szkolenie w zakresie obsługi urządzenia.


Zapomnij o samodzielnym instalowaniu klimatyzatora czy powietrznej pompy ciepła, ponieważ instalacja przez specjalistów nigdy nie była tak wygodna! Zamów klimatyzator czy pompę ciepła wraz z instalacją.


Instalacja klimatyzatora


Profesjonalna i szybka instalacja klimatyzatora oferowana przez firmy Zave Energy.


2 lata gwarancji na instalację.Instalacja klimatyzatora obejmuje następujące prace:

 1. dostawa zgodnie z wybranym miejscem montażu i robocizna (należy zapewnić technikom dostęp);
 2. rozpakowanie produktu;
 3. montaż klimatyzatora (zarówno jednostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej) do wysokości 2,5 m, w razie potrzeby także wyżej, ale w tym przypadku wymagana jest wcześniejsza konsultacja;
 4. przewód łączący jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną oraz kabel elektryczny o długości do 5 m;
 5. uchwyty ścienne do jednostki zewnętrznej, ochronę przed drganiami, tuleje gumowe oraz instalację;
 6. plastikową osłonę na rury/przewody (puszkę) o dł. 2 m, otwieraną pokrywę, wąż do skroplin;
 7. przewiercenie przez jedną ścianę (do 50 cm grubości), z wyjątkiem żelbetu, kamienia polnego, wapienia, czerwonej cegły itp. (po uzgodnieniu);
 8. zasilanie w odległości do 2,5 m od jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej;
 9. przedstawienie podstawowych funkcji urządzenia;
 10. materiały eksploatacyjne do standardowej instalacji;
 11. testowanie urządzenia.

Za dodatkową opłatą (w razie potrzeby):

 1. podstawa ziemna do jednostki zewnętrznej w razie zamontowania na ziemi,
 2. kamienna płyta pod jednostkę zewnętrzną,
 3. dłuższe orurowanie, dłuższa puszka,
 4. doprowadzenie zasilania do urządzenia;
 5. instalacja wyłącznika automatycznego na panelu elektrycznym i doprowadzenie kabli do urządzenia;
 6. użycie podnośnika (po uzgodnieniu, ponieważ zależy to od regionu i wypożyczalni),
 7. wiercenie diamentowe – żelbet, kamień polny, kamień wapienny, cegła czerwona itp. (po uzgodnieniu).


      Potrzebę i zużycie dodatkowych materiałów instalator ustali we współpracy z klientem. Z reguły należy liczyć się z dodatkowym kosztem w wysokości od 40 do 60 złotych za dodatkowy metr.      Instalacja pompy ciepła powietrze-woda


      Instalacja pompy ciepła powietrze-woda jest inna dla każdego obiektu, ale średnia cena za zainstalowanie pompy ciepła wynosi 11000 złotych.


      Standardowa instalacja pompy ciepła powietrze-woda obejmuje:

      • Orurowanie pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną do 5 mb.
      • Kabel komunikacyjny pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (5 × 2,5 mm) do 5 mb.
      • Wspornik ścienny lub podstawa do jednostki zewnętrznej pompy ciepła + tuleje antiwibracyjne – 1 kpl.
      • Wiercenie otworu Ø 65 mm w ścianie zewnętrznej do 50 cm (z wyjątkiem czerwonej cegły, wapienia, betonu i kamienia polnego) – 1 szt.
      • Osłona na rury do 2 mb.
      • Mieszek/wąż 50 cm – 1 szt.
      • Instalację do wysokości 1 m – 1 szt.
      • Pokrywa na otwór wiertniczy – 1 szt.
      • Narożnik poziomy – 1 szt.
      • Ustawianie urządzenia grzewczego – 1 szt.
      • Montaż rurociągów c.o. i c.w.u. (AlPex) w kotłowni – 1 szt.
      • Transport do obiektu (odległość od obiektu do 50 km) – 1 szt.


      Standardowa instalacja pompy ciepła powietrze-woda nie obejmuje:

      • Wykonania wyciągów do istniejącego systemu
      • Wyłącznika automatycznego na panelu elektrycznym
      • Przewodu zasilającego i jego instalacji
      • Czujnika wody użytkowej
      • Izolacji rurociągów ciepłowniczych i wodociągowych
      • Pompy cyrkulacyjnej do obiegu grzewczego i c.w.u.
      • Wynajmu podnośnika
      • Robót ogólnobudowlanych
      • Dokumentacji projektowej i rysunków wykonawczych


      W razie potrzeby za dodatkową opłatą:

      1. Podstawy ziemna do jednostki zewnętrznej pompy ciepła;
      2. Połączenie dłuższe niż 5 m między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną, 
      3. okablowanie elektryczne powyżej 5 m, 
      4. przykrycie rur i okablowania puszką, 
      5. wiercenie diamentowe,
      6. użycie podnośnika i inne prace wynikające ze specyfiki obiektu.


      Potrzebę i zużycie dodatkowych materiałów instalator ustali we współpracy z klientem.      Przed instalacją pompy ciepła


      Instalacja powietrznych pomp ciepła wymaga niewielkich przygotowań ze strony klienta. Aby instalacja pompy ciepła przebiegała zgodnie z oczekiwaniami, należy pamiętać o następujących zaleceniach, :

      1. po przyjeździe instalatora pompa ciepła musi znajdować się w pomieszczeniu wybranym do montażu (np. pomieszczenie gospodarcze, piwnica, garaż);
      2. do instalacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej należy przygotować pomieszczenia zgodnie z porozumieniem.


      Jeżeli czynności przygotowawcze nie zostały przeprowadzone z wyprzedzeniem, wykonawca może naliczyć dodatkową opłatę za czas oczekiwania.


      Jednostka zewnętrzna jest instalowana na powierzchni ziemi (do 1 m wysokości).


      Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej mocy przyłączeniowej.


      Klient ma zgodę właściciela domu/stowarzyszenia i/lub konserwatora zabytków.

      Wsparcie klienta
      Instalacja klimatyzatorów i pomp ciepła