Zave

Pompy ciepła powietrze-woda

Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące pomp ciepła powietrze-woda.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, kliknij tutaj, aby zapytać eksperta.


Jak działa pompa ciepła powietrze-woda?


Pompa ciepła powietrze-woda pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazuje je do grzejników i/lub ogrzewania podłogowego w Twoim domu. Pompa ciepła powietrze-woda zapewnia również ciepłą wodę użytkową.


Czy pompa ciepła powietrze-woda może zmniejszyć moje zużycie energii?


Na pewno. Pompa ciepła powietrze-woda może zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%.


Kiedy warto zaopatrzyć się w pompę ciepła powietrze/woda?


Pompa ciepła powietrze-woda doskonale nadaje się do domów z ogrzewaniem wodnym za pomocą odpowiednich grzejników. Pompy ciepła powietrze-woda są przystosowane do pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych o różnej wielkości, ale jednostka zewnętrzna pomp jest zawsze tej samej wielkości.


W zależności od specyficznych warunków pogodowych w okolicy i możliwości wykorzystania większej powierzchni, ogrzewanie geotermalne może zapewnić podobny lub lepszy zwrot z inwestycji w porównaniu z pompą ciepła powietrze-woda.


Czy wszystkie pompy ciepła powietrze-woda są tego samego typu?


Istnieją dwa różne typy pomp ciepła powietrze-woda: pompy ciepła typu „on/off” lub „zmiennej prędkości”. Pompy ciepła typu „on/off” mają zasadniczo tylko dwa tryby: wyłączony lub włączony. Pompa o zmiennej prędkości stale zmienia swoją wydajność odpowiednio do potrzeb.


Można porównać te dwa typy pomp z dwoma różnymi samochodami poruszającymi się z punktu A do punktu B. Samochód typu „on/off” przyspiesza do 100 km/h, a następnie toczy się tak daleko, jak to możliwe. Po zatrzymaniu przyspiesza ponownie, aż do osiągnięcia prędkości 100 km/h, i powtarza tę czynność, aż do osiągnięcia punktu B.


Samochód z falownikiem ustawia prędkość na 50 km/h i utrzymuje stałą prędkość aż do osiągnięcia punktu B.


Główne zalety inwerterowej pompy ciepła powietrze-woda to gwarancja niższego zużycia energii, bardziej równomiernej temperatury w pomieszczeniu i dłuższej żywotności pompy ciepła.


Czy ma znaczenie, jaki sprzęt jest używany do podgrzewania wody?


Tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich skuteczność i stan. Wycieki ciepła z urządzenia zmuszają pompę ciepła do cięższej pracy w celu uzyskania ciepłej wody, a tym samym do zużycia większej ilości energii.


Dlaczego pod jednostką zewnętrzną pompy ciepła powietrze-woda występuje lekkie oblodzenie?


Pod jednostką zewnętrzną może tworzyć się niewielka ilość lodu, ponieważ kilka razy dziennie pompa ciepła powietrze-woda topi nagromadzony na niej lód. W rezultacie woda kapie do pojemnika zbiorczego poniżej jednostki zewnętrznej i w temperaturach ujemnych zamarza. Wodę można regularnie usuwać, aby zapobiec tworzeniu się lodu.


Co to jest wydajność pompy ciepła lub współczynnik ciepła (COP)?


Sprawność pompy ciepła wyraża współczynnik ciepła pompy (COP – Coefficient of Performance). Współczynnik COP wskazuje, ile razy więcej energii cieplnej w porównaniu do zużytej energii elektrycznej dostarcza urządzenie."

Wsparcie klienta
Pompy ciepła powietrze-woda