Zave

Powietrzne pompy ciepła

Na tej stronie znajdziesz często zadawane pytania dotyczące powietrznych pomp ciepła.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, kliknij tutaj, aby zapytać eksperta.


Dlaczego warto wybrać powietrzną pompę ciepła?


Pompy ciepła powietrze-powietrze doskonale nadają się zarówno do niezależnych rozwiązań grzewczych, jak i jako uzupełnienie istniejącego ogrzewania w nowych i starych domach. Wydajność powietrznej pompy ciepła zależy od temperatury powietrza na zewnątrz, w porównaniu z konwencjonalnym ogrzewaniem elektrycznym, zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła powietrze-powietrze jest nawet o 78% niższe. Ceny powietrznych pomp ciepła zależą od wydajności pompy ciepła.


Powietrzne pompy ciepła są wielofunkcyjne, pomagają utrzymać chłód w domu latem i zapewniają równomierne ogrzewanie zimą. Sprawność powietrznej pompy ciepła zależy od temperatury zewnętrznej i przydatności wybranej jednostki do potrzeb grzewczych. Powietrzne pompy ciepła mogą być również z powodzeniem stosowane jako niezależne rozwiązanie grzewcze, ale najbardziej efektywne jest wykorzystanie ogrzewania powietrznego do wspomagania istniejącego rozwiązania grzewczego.


Pompy ciepła powietrze-powietrze są łatwe w montażu: nadają się do ogrzewania zarówno nowych, jak i starych domów, zarówno większych budynków, jak i mniejszych mieszkań. Ceny powietrznych pomp ciepła są powiązane z wydajnością poszczególnych pomp ciepła powietrze-powietrze: im niższa izolacja cieplna budynku, tym wyższe wymagania co do wydajności technicznej powietrznej pompy ciepła.


Do jakich budynków nadaje się pompa ciepła powietrze-powietrze?


Pompy ciepła powietrze-powietrze są odpowiednim rozwiązaniem do ogrzewania i/lub chłodzenia, jeśli w budynku nie ma systemu ogrzewania wodnego. Pompa ciepła powietrze-powietrze nadaje się do dogrzewania pod warunkiem, że głównym ogrzewaniem są np. grzejniki elektryczne, piece lub inny rodzaj ogrzewania. Pompa ciepła powietrze-powietrze nie nadaje się do ogrzewania podstawowego, ponieważ dystrybucja ciepła może nie docierać równomiernie do wszystkich pomieszczeń. Ze względów technologicznych wydajność grzewcza urządzenia maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, w zależności od wybranego modelu wydajność grzewcza powietrznej pompy ciepła przy niższej temperaturze jest niewystarczająca. Wydajność zależy od producenta i modelu. Pompa ciepła powietrze-powietrze najlepiej nadaje się do budynków o planie otwartym.


Jak działa pompa ciepła powietrze-powietrze?


Powietrzna pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym lub wentylacyjnym oraz podnosi tę temperaturę do poziomu wymaganego do ogrzewania za pomocą kompresora.

Przy wyższych temperaturach gaz kierowany jest do wnętrza pompy ciepła, gdzie zostaje skroplone wskutek działania wentylatora.

Gdy gaz skrapla się, ciepło jest uwalniane, a ciekły czynnik chłodniczy powraca do parownika, po czym ciśnienie gwałtownie spada. W rezultacie temperatura czynnika chłodniczego spada znacznie poniżej temperatury powietrza zewnętrznego.

Wentylator doprowadza ciepłe powietrze do pomieszczenia mieszkalnego.

Cykl zaczyna się od nowa.

Zobacz także artykuł w WikipediiCzy moja pompa ciepła powietrze-powietrze może schłodzić powietrze?


Tak. Prawie wszystkie pompy ciepła mogą być również używane do chłodzenia powietrza.


Czy pompa ciepła powietrze-powietrze działa w temperaturach ujemnych?


Tak. Wszystkie nasze pompy ciepła działają w temperaturach ujemnych panujących zimą w Polsce, a wiele modeli oferuje zapewnia moc grzewczą w temperaturach od -15 °C do -35 °C.


Jeśli jednak temperatura spadnie poniżej -25 °C, zalecamy, aby powietrzne pompy ciepła nie pracowały ze zbyt dużą wydajnością przez długi czas. Jednak tryb pracy niektórych nowych modeli pozwala na wydajne ogrzewanie nawet w niskich temperaturach do -35 °C.


Czy pompa ciepła powietrze-powietrze jest opcją opłacalną ekonomicznie?


Zależy to od tego, jaką część domu powinna ogrzewać pompa ciepła powietrze-powietrze. Nasze najlepsze pompy ciepła obniżają koszty ogrzewania nawet o 78%.


Pompa ciepła powietrze-powietrze jest dodatkowym źródłem ciepła i wydajnie ogrzewa do 120 m².


Co obejmuje standardowa instalacja?


Zobacz naszą stronę dotyczącą montażu pompy ciepła powietrze-powietrze.


Czy pompy ciepła powietrze-powietrze generują dużo hałasu?


Dzięki nowoczesnym, zaawansowanym sprężarkom w dzisiejszych pompach ciepła brak jest wibracji. Pomaga to w utrzymaniu niskiego poziomu hałasu. Poziom hałasu jednostki wewnętrznej wynosi zwykle 17 dB(A), a jednostki zewnętrznej – 45–48 dB(A).


Co daje falownik?


Technologia inwerterowa powietrznej pompy ciepła zapewnia, że sprężarka pompy w sposób ciągły dostosowuje swoją prędkość do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Oznacza to, że nie zużywa się więcej energii niż to konieczne i zapewniona jest bardziej równomierna temperatura.


Czy powietrze w pomieszczeniu poprawia się dzięki pompie ciepła powietrze-powietrze?


Tak. Dzięki zaawansowanemu systemowi filtrów zatrzymywany jest kurz, a także wiele alergenów, wirusów i bakterii. Alergicy mają mniej problemów, jeśli mają zainstalowaną pompę ciepła powietrze-powietrze, ponieważ powietrze staje się czystsze.Gdzie powinny znajdować się jednostki pompy ciepła?


Jednostka wewnętrzna musi być umieszczona wysoko na ścianie, co najmniej 3 cm od sufitu i pośrodku ogrzewanej powierzchni. Najlepiej, aby przestrzeń była duża i zapewniony był swobodny przepływ powietrza.


Jednostka zewnętrzna nie może znajdować się bliżej niż 40 cm od podłoża. Pomaga to zapobiegać możliwemu oblodzeniu, gdy zimą tworzy się kondensacja. Nie może być również przeszkód w ruchu powietrza.


Co oznacza wartość COP?


Współczynnik wydajności (COP) (ang. coefficient of performance) charakteryzuje sprawność pompy ciepła, pokazuje stosunek zużytej energii elektrycznej do użytecznej energii czyli wytworzonej energii cieplnej przy temperaturze zewnętrznej 7 °C i temperaturze wewnętrznej 20 °C. Im wyższa wartość współczynnika wydajności, tym wyższa sprawność.


Czy pompa ciepła wymaga konserwacji?


Ponieważ w filtrach pompy ciepła gromadzą się cząsteczki kurzu, należy je okresowo czyścić. Zaleca się wyjęcie filtrów z wnętrza powietrznej pompy ciepła 1–2 razy w miesiącu i wyczyszczenie ich odkurzaczem.


Jednak wewnątrz powietrznej pompy ciepła mogą pozostać resztkowe cząstki. Mogą powodować wzrost bakterii i blokować przepływ powietrza. Pompa ciepła traci średnio 20–30% swojej wydajności po 18 miesiącach, dlatego ważne jest, aby przeprowadzić pierwszą konserwację 18 miesięcy po instalacji.


Czy mogę otrzymać materiały instalacyjne, jeśli kupię tylko pompę ciepła, bez instalacji?


Kupując tylko powietrzną pompę ciepła, nie otrzymasz materiałów instalacyjnych. Materiały instalacyjne dostarcza instalator zgodnie ze specyfiką instalacji.


Co to jest wydajność pompy ciepła czyli współczynnik SCOP?


Im wyższa sprawność pompy ciepła, tym wydajniejsza pompa ciepła. Współczynnik SCOP wskazuje, ile razy więcej energii cieplnej dostarcza urządzenie w porównaniu do energii elektrycznej zużytej podczas całego okresu grzewczego.

Wsparcie klienta
Powietrzne pompy ciepła