Zave

Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych sklepu internetowego Zave.pl jest Zave Energy Poland (NIP 5213967295), z siedzibą pod adresem przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, tel + 48 573 502 667, e-mail: kontakt@zave.pl.


Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 • imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail;
 • adres dostawy towarów;
 • numer konta bankowego;
 • koszt towarów i usług oraz dane dotyczące płatności (historia zakupów);
 • informacje dotyczące obsługi klienta.


W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

 • Dane osobowe służą do zarządzania zamówieniami klientów i dostarczania towarów.
 • Dane historii zakupów (data zakupu, towar, ilość, dane klientów) służą do sporządzania przeglądu zakupionych towarów i usług oraz do analizy preferencji klientów.
 • Numer konta bankowego służy do zwrotu płatności klientowi.
 • Dane osobowe takie jak e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko klienta są przetwarzane w celu rozwiązywania problemów związanych z dostawą towarów i usług (obsługa klienta).
 • Adres IP lub inne identyfikatory sieciowe użytkownika sklepu internetowego są przetwarzane w celu udostępnienia sklepu internetowego jako usługi społeczeństwa informacyjnego oraz w celu sporządzania statystyk korzystania ze sklepu internetowego.


Podstawa prawna

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej z klientem.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. rozliczanie i rozstrzyganie sporów konsumenckich).


Odbiorcy, którym przekazywane są dane osobowe

 • Dane osobowe są przekazywane do działu obsługi klienta sklepu internetowego w celu zarządzania zakupami i historią zakupów oraz rozwiązywania problemów klientów.
 • Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail zostaną przekazane wybranemu przez klienta dostawcy usług transportowych. W przypadku towarów dostarczanych kurierem oprócz danych kontaktowych zostanie również podany adres klienta.
 • W przypadku prowadzenia księgowości sklepu internetowego przez usługodawcę, dane osobowe będą przekazywane usługodawcy w celach księgowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności sklepu internetowego lub hostingu danych.


Bezpieczeństwo i dostęp do danych

 • Dane osobowe są przechowywane na niemieckich serwerach zlokalizowanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub krajów, które przystąpiły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane mogą być przekazywane do krajów, których poziom ochrony danych został oceniony jako odpowiedni przez Komisję Europejską, oraz do firm amerykańskich, które przystąpiły do Tarczy Prywatności (Privacy Shield).
 • Dostęp do danych osobowych mają pracownicy sklepu internetowego w celu rozwiązywania problemów technicznych związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz świadczenia usług obsługi klienta.
 • Sklep internetowy wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego i informatycznego w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.
 • Przekazywanie danych osobowych upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane sklepu internetowego (np. dostawcy usług transportowych i hostingu danych) odbywa się na podstawie umów zawartych ze sklepem internetowym i upoważnionymi podmiotami przetwarzającymi dane. Upoważnione podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do zapewnienia zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.


Dostęp do danych osobowych i ich sprostowanie

Istnieje możliwość dostępu do danych osobowych i ich sprostowania w profilu użytkownika sklepu internetowego. Jeśli zakup został dokonany bez konta użytkownika, dostęp do danych osobowych można uzyskać za pośrednictwem działu obsługi klienta.


Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, klient ma prawo cofnąć zgodę poprzez powiadomienie działu obsługi klienta drogą mailową.


Przechowywanie

 • W przypadku zamknięcia konta klienta sklepu internetowego dane osobowe zostaną usunięte, chyba że zachodzi potrzeba ich zachowania w celu prowadzenia księgowości lub rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • W przypadku sporów związanych z płatnościami oraz sporów konsumenckich dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji żądania.
 • Dane osobowe wymagane do celów księgowych będą przechowywane przez siedem lat.


Usuwanie

Aby usunąć dane osobowe, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Na żądanie usunięcia danych należy odpowiedzieć nie później niż w ciągu miesiąca i określić termin usunięcia danych.


Przekazywanie

Odpowiedź na wniosek o przekazanie przesłaną pocztą elektroniczną zostanie udzielona najpóźniej w ciągu miesiąca. Dział obsługi klienta zidentyfikuje Cię i poinformuje o danych osobowych podlegających przekazaniu.


Bezpośrednia komunikacja marketingowa

 • Adres e-mail i numer telefonu będą wykorzystywane do wysyłania bezpośredniej komunikacji marketingowej, jeśli klient wyrazi na to zgodę. Jeśli klient nie chce otrzymywać bezpośrednich powiadomień marketingowych, należy wybrać odpowiednie łącze w nagłówku wiadomości e-mail lub skontaktować się z działem obsługi klienta.
 • Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (profilowanie), klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wstępnego i dalszego przetwarzania jego danych osobowych, w tym przeprowadzenia analizy profilu w ramach marketingu bezpośredniego poprzez powiadomienie działu obsługi klienta drogą e-mailową (informacja ta musi być przedstawiona jasno i oddzielnie od wszelkich innych informacji).


Rozstrzyganie sporów

Spory związane z przetwarzaniem danych osobowych rozstrzygane są za pośrednictwem działu obsługi klienta (kontakt@zave.pl). Organem nadzorczym jest Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).